Juridische check

Juridische check

Juridische check

Een juridische check is een juridische doorlichting van uw onderneming. Het is een goed instrument om eventuele juridische hiaten en dus risico's in kaart te brengen. De kosten die hieraan zijn verbonden - eenmalig € 40,- ex BTW- worden in mindering gebracht op eventuele vervolgwerkzaamheden.

U heeft als ondernemer met veel verschillende aspecten te maken. Denk aan:

  • levering van uw product of dienst
  • inkooptransacties
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • rechtsvorm (eenmanszaak, BV, VOF)
  • huur van kantoor- of bedrijfsruimte
  • aansprakelijkheid
  • (inbreuk op) intellectuele eigendom
  • wet- en regelgeving voor uw onderneming
  • personeel of derden die u inhuurt
  • etc.

Heel begrijpelijk dat u niet altijd precies op de hoogte bent van welke juridische risico's u kunt lopen. U bent immers met uw core-business bezig.

Om zekerheid te krijgen is het handig om eens een juridische check van uw onderneming te laten uitvoeren.

U krijgt een handig overzicht van de resultaten, wat is goed geregeld en wat behoeft nog enige aandacht. U beslist zelf welke actie u onderneemt en wanneer.

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u bellen met:

06-28273896