Ondernemersadvies

Ondernemersadvies

Ondernemersadvies

Juridiq is ook een onderneming en kent daarom van binnenuit de bananenschillen waar je als ondernemer over kunt uitglijden. Meestal op een moment dat het niet uitkomt. Toch is Juridiq er geen voorstander van om te trachten uw zaken juridisch dicht te spijkeren. U doet immers zaken met klanten en opdrachtgevers. De praktijk is veelal weerbarstiger dan het juridisch ideaal. Een pragmatische aanpak is daarom geboden. Een balans tussen de praktijk en de theorie is wat wij nastreven.