Algemene voorwaarden: handige tips

Algemene voorwaarden: handige tips

Algemene voorwaarden: handige tips

Algemene voorwaarden zijn vaak onnodig uitgebreid in een poging om ze waterdicht te krijgen. Heel begrijpelijk en vanuit een puur juridisch standpunt wel te verdedigen. Maar u bent in de eerste plaats ondernemer enĀ  uw klanten zijn erg belangrijk voor u. Enerzijds zou u graag zoveel mogelijk alle juridische risico's en valkuilen af willen dekken, anderzijds bent u misschien bang om uw klant af te schrikken. Daarnaast bestaat de zeer wezenlijke mogelijkheid dat de klant uw (te lange) algemene voorwaarden helemaal niet leest. Is dat erg? Ja, want dat betekent dat hij niet op de hoogte is van een aantal van de afspraken waar hij wel voor heeft getekend....

Vaak gaat het goed: de dienst of het product wordt naar tevredenheid geleverd, de klant betaalt en de algemene voorwaarden zijn in de la blijven liggen. Niets aan de hand dus. Klopt. Maar die keer dat er iets niet helemaal gaat zoals gedacht kan er een vraag of probleem ontstaan en dan moet er teruggegrepen worden op de algemene voorwaarden. U hebt dan vaak al een potentieel conflict en wellicht betekent dit dat u de klant kwijt bent, ook al heeft u gelijk. Het is te verkiezen dat uw klant vooraf op de hoogte is van de voorwaarden waaronder hij een dienst of product afneemt.

Een goede optie is om onnodige bepalingen uit de algemene voorwaarden te schrappen, te streven naar het inkorten van de zinnen en tenslotte een verkorte versie te maken van uw algemene voorwaarden in gewoon Nederlands. Daardoor wordt het voor uw klant gemakkelijker om er kennis van te nemen. Daarbij moet u wel opletten dat u vermeld dat er geen zelfstandige rechten aan kunnen worden ontleend en verwijzen naar de rechtsgeldige, volledige algemene voorwaarden.

Als u dit een (te) lastig karwei vindt kan Juridiq u daarbij uiteraard helpen. Kijk op www.juridiq.nl voor het voordelige aanbod.