Algemene voorwaarden vaak verwaarloosd

Algemene voorwaarden vaak verwaarloosd

Algemene voorwaarden vaak verwaarloosd

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden (AV) te hebben, maar als u ze gebruikt of u wil ze (laten) opstellen voor uw onderneming, doet u er verstandig aan om verder te lezen.

Als u algemene voorwaarden heeft is het essentieel om te realiseren dat deze onderdeel uitmaken van de overeenkomst die u sluit en dus een belangrijk gedeelte van de afspraken bevatten die u maakt met uw klant. Deze moeten helder zijn en niet vatbaar voor allerlei verwarring, onduidelijkheid en misverstanden. Tevens is het belangrijk dat de klant of uw opdrachtgever op de hoogte is van deze afspraken, anders kan hij zich er ook niet aan houden en bovendien komt het nogal eens voor dat  de klant  achteraf met de mededeling komt dat “als hij dit had geweten, dan was hij er niet aan begonnen”. Herkenbaar?

In de praktijk zie ik veel algemene voorwaarden die erop gericht lijken te zijn om vooral niet gelezen en/of begrepen te worden. Juridisch juist zullen ze misschien wel zijn, maar voor niet-juristen erg ontoegankelijk. Hoewel het aantrekkelijk lijkt om alles zoveel mogelijk juridisch dicht te timmeren, dringt zich toch de vraag op of dit wel zo verstandig is. Té strikte algemene voorwaarden of bepalingen lopen reëel gevaar, blijkens alle jurisprudentie hierover, buiten toepassing te worden verklaard, maar ook kunnen ze zorgen voor gedoe en irritatie achteraf.

Mijn motto is daarom: voorkom mogelijke misverstanden zoveel mogelijk. Een misverstand is immers een potentieel conflict en – zelfs al wordt het opgelost en belandt u niet bij de rechter – de kans is aanzienlijk dat u de klant kwijt bent. Zorg voor heldere, klantvriendelijke voorwaarden. Dit komt de relatie met uw klant ten goede!

TIP: lees  uw algemene voorwaarden eens door, stel uzelf in de plaats van uw wederpartij en vraag u af of u in zee wil gaan met deze afspraken. Is overal duidelijk wat er wordt bedoeld en is het ook noodzakelijk om alle bepalingen onverkort te handhaven. Nee? Dan is het hoog tijd om ze aan te pakken. Vraag advies aan Juridiq.