Beperking van aansprakelijkheid

Beperking van aansprakelijkheid

Beperking van aansprakelijkheid

Er zijn geen standaardbepalingen die in alle gevallen kunnen worden gebruikt in algemene voorwaarden of overeenkomst. In hoeverre de aansprakelijkheid kan worden uitgesloten of beperkt is helemaal afhankelijk van alle omstandigheden rond het product of de dienst. Onderstaand een voorbeeld, dat echter nog moet worden aangepast aan de eigen onderneming.

beperking aansprakelijkheid (pdf-document)

In gevallen waarin diensten of producten met een hoog risico worden aangeboden is het te overwegen om de opdachtgever/klant een verklaring te laten ondertekenen waarin wordt aangegeven dat men zich bewust is van de risico's en welke deze zijn. Onderstaand een voorbeeld.

verklaring vrijwaring aansprakelijkheid (pdf-document)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Juridiq