Stapsgewijs juridische risico's beperken

Stapsgewijs juridische risico's beperken

Stapsgewijs juridische risico's beperken

Als ondernemer loop je risico. Dat zal iedere ondernemer kunnen beamen, helaas soms uit eigen ervaring. Maar het is heel goed mogelijk om juridische risico's te beperken.

Wat zijn die juridische risico's?

Die zijn soms duidelijk, maar soms ook verscholen in handelingen waar je als ondernemer niet zo bij stilstaat. Denk aan een verkeerde inkooptransactie, (te) late levering van uw product of een vergeten huuropzegging van een bedrijfspand, waardoor u nu voor een langere periode aan de huurruimte vastzit.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van bekende problemen die geld kosten en die u kunt beschouwen als financiële risico's.

De eerste stap

De eerste stap om deze risico's te beperken is deze te onderkennen en in kaart te brengen. Hoe doe je dat? Er zijn verschillende methoden en er zijn ook meerdere oplossingen. Of je er wat mee doet is stap twee. Weloverwogen een risico nemen geniet veruit de voorkeur boven overvallen worden door zaken waar geen rekening mee is gehouden. Gelukkig kunt u zelf iets doen aan deze risico’s, want áls het mis gaat kan het het voorbestaan van uw onderneming behoorlijk bedreigen.

Stap 1: Risico’s onderkennen en in kaart brengen

Om uw juridische risico’s te kunnen beperken moet u eerst weten wat ze zijn. Risico’s in kaart brengen kunt u doen door bijvoorbeeld eventuele klachten of conflicten te analyseren. Zo kan vaak al snel een groot aantal risico's worden geconstateerd, ook juridische. Daarnaast zijn risico's eenvoudig uit de relevante wet en regelgeving te halen. Voldoet uw bedrijf aan deze regels? Zo niet, dan zijn er risico's.

Ook zeer effectief is het vragen aan uw medewerkers waar volgens hen de risico's zitten. Een andere optie is een jurist uitnodigen voor een juridische doorlichting – ook wel legal scan genoemd – van uw onderneming of bedrijf. Juridiq biedt dit gratis aan.

Een paar veelvoorkomende juridische risico’s:

 • debiteuren die uw rekening niet (kunnen) betalen bijv. door faillissement of omdat ze niet tevreden zijn of simpelweg krap bij kas zitten
 • slechte contracten of - nog erger - alleen onduidelijke mondelinge afspraken kunnen voor onrust zorgen en u uiteindelijk veel geld kosten.
 • niet voldoen aan de wet en regelgeving die op het bedrijf van toepassing bijv. vereiste vergunningen ontbreken maar denk ook aan de privacywetgeving en de wettelijke eisen waaraan een website tegenwoordig moet voldoen (cookies, etc.).
 • in de uitoefening van uw beroep of bedrijf maakt u of uw personeel een fout en u bent aansprakelijku kunt niet leveren wat u beloofd heeft
 • u krijgt niet geleverd van uw leverancier wat is afgesproken
 • u bent niet voldoende op de hoogte waar u als bestuurder van uw bv aan moet voldoen
 • u heeft personeel in dienst of u huurt ZZP’ers in maar u bent onvoldoende op de hoogte van de juridische consequenties.

Stap 2: risico’s managen

Als u de gevaren eenmaal in kaart heeft gebracht of laten brengen, kunt u starten met het daadwerkelijk managen van de risico's. Tevens blijkt dan ook wat u wel al goed heeft geregeld en waar u dus niet meer wakker van hoeft te liggen. U kunt de risico’s managen door het toepassen van adviezen en oplossingen of u besluit geen actie te ondernemen omdat u een afweging heeft gemaakt.

Stap 3: oplossingen

 1. Hebben de risico's te maken met verplichtingen van wetten en regels? Dan geef ik u hierbij meteen de oplossing: leef deze regels simpelweg goed na.
 2. Voor het afdekken van de allergrootste risico's kan het afsluiten van een of meerdere verzekeringen soms de oplossing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de risico's op het gebied van aansprakelijkheid. Voor relatief weinig geld kan een startende ondernemer zich goed verzekeren tegen de belangrijkste bedrijfsrisico's. Let op: u kunt niet alles afdekken. Er blijven altijd risico's bestaan die niet altijd ernstig hoeven te zijn, maar die wel voor een belangrijke mate het succes van een bedrijf kunnen bepalen.
 3. Grip krijgen op juridische risico's begint dan ook bij het juiste contractmanagement. Het kunnen overleggen van duidelijke overeenkomsten is een belangrijke voorwaarde om uw juridisch management goed vorm en inhoud te geven.
 4. Let op dat uw facturen op tijd betaald worden en onderneem snel actie indien uw klant ingebreke blijft
 5. Vraag op tijd advies, laat u voorlichten of laat regelmatig uw overeenkomsten en algemene voorwaarden toetsen.