De totstandkoming van een overeenkomst

De totstandkoming van een overeenkomst

De totstandkoming van een overeenkomst

De wet kent het begrip contract niet maar spreekt over "overeenkomst" omdat ook een mondelinge afspraak een rechtsgeldige overeenkomst is. Een contract is een schriftelijke overeenkomst.

Weet u op welk moment een overeenkomst totstand komt? En waarom is het belangrijk om dat te weten? Bent u op de hoogte van de mogelijke consequenties als een contracteerproces op enig moment wordt afgebroken? Kunt u misschien schadevergoeding vorderen van de andere partij als er geen contract tot stand komt?

Voor het totstandkomen van een overeenkomst is wettelijk geen bepaalde vorm voorgeschreven en is dus vormvrij. Al is het gebruikelijk - en ook te adviseren - om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen in een contract - het komt het toch nog regelmatig voor dat een overeenkomst op andere wijze tot stand komt. Bijvoorbeeld mondeling. Veel bedrijven die doen aan telefonische verkoop maken gebruik van een gespreksopnamen en dat geldt in de jurisprudentie - mits op de juiste wijze etc gebruikt - als bewijs dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Dus wees alert aan de telefoon. Er zijn nog tal van andere wijzen waarop een overeenkomst tot stand kan komen, maar er moet altijd sprake zijn van een aanbod en aanvaarding van dat aanbod. Soms gaat dat razendsnel, denk bijvoorbeeld aan de bakker. In minder dan een minuut is de hele transactie voltooid: aanbod, aanvaarding, levering en betaling. In andere gevallen gaat er soms maanden overheen en komen er verschillende concepten van een contract aan te pas.

Het moment van totstandkomen van de overeenkomst is belangrijk omdat het bepaalt vanaf welk tijdstip aan de wederzijdse verplichtingen moet worden voldaan.

Wat nu als halverwege de onderhandelingen, bijvoorbeeld na het uitbrengen van een offerte, worden afgebroken en er komt geen overeenkomst tot stand? Dan zal het afhangen van het stadium van de onderhandelingen en de werkzaamheden en inspanningen die een partij heeft geleverd of er sprake is van een pré-contractuele fase die niet zonder financiële consequenties eenzijdig kan worden afgebroken. Het is echter wel te adviseren om ook hierover vóóraf afspraken te maken. Zeker in het geval er voor of bij het uitbrengen van de offerte informatie moet worden gegeven waar de wederpartij misbruik van zou kunnen maken, of als er veel werk nodig is om een offerte uit te kunnen brengen.

Meer weten of hulp inschakelen bij contracteren? Neem contact op met Juridiq via mail: info@juridiq.nl of telefoon: 073-6892948