Workshop "Maak je eigen algemene voorwaarden"

Workshop "Maak je eigen algemene voorwaarden"

Workshop "Maak je eigen algemene voorwaarden"

In een kleine groep (max. 4) worden model algemene voorwaarden van alle deelnemers behandeld. Dat er verschillende sets algemene voorwaarden worden behandeld heeft het voordeel dat u ook van elkaar kunt leren. Het is een interactieve op de praktijk gerichte workshop, waarin ter inleiding het juridisch kader wordt uitgelegd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@juridiq.nl of bellen: 073-6892948