Over juridiq

Over juridiq

Over juridiq

Mw. mr. Pauline de Boer, afgestudeerd in 1990 aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, heeft gewerkt bij grote overheidsorganen (provincie, ministerie) en beroepsorganisaties (advocaten, apothekers) in verschillende functies en met een veelheid van onderwerpen in zowel bestuursrecht als privaatrecht. Als zelfstandig ondernemer ondersteunt en adviseert zij sinds 2009 vooral kleinere verenigingen en ondernemers.

Door de variëteit in haar loopbaan heeft Pauline de Boer zich ontwikkeld tot generalist met een scherp analytisch vermogen. Daarnaast heeft zij - in een eerder stadium - in 1979 de Pedagogische Academie afgerond. Een levenslang zwak voor onderwijs is daarvan overgebleven en een sterke overtuiging dat kennis - op de juiste manier overgebracht - altijd bijdraagt aan de oplossing van vragen en problemen. Tenslotte komt haar coachingsopleiding tot uiting in de begeleiding van (startend) ondernemers bij het op orde brengen en houden van de juridische aspecten van de onderneming.

Hobby's: keramiek, zingen, golfen

Follow Juridiq on Twitter

Aanbevelingen

"Bij deze nogmaals zeer veel dank voor uw telefonisch advies, dat was zeer welkom en adequaat voor het moment. Uw werkwijze maakte indruk en ik ben zeker van plan bij u aankloppen bij een vervolg of een andere casus". Fedor Limperg (cliënt 10 januari 2018)

"Vroeg of laat komt het moment dat je tegen een juridisch vraagstuk loopt. Zelf Googlen geeft je veel informatie, maar is geen maatwerk. Een gespecialiseerde advocaat is erg prijzig. Pauline is in staat om op basis van een specifieke case de juridische bijstand te verlenen die benodigd is. Ze is snel, accuraat en onderbouwd haar advies zorgvuldig. Voor een juridisch vraagstuk, raadpleeg Pauline." August 2, 2012 - Reinier van den Berg (client)

"In mijn functie van directeur van de Ziekenhuisapotheek Noordoost Brabant heb ik met Pauline samengewerkt bij de stichting van een transmurale apotheek in eigendom van het ziekenhuis en een coöperatie van openbare apothekers. Pauline coördineerde met vaardigheid en realiteitszin de onderhandelingen. Haar juridische achtergrond was daarbij van grote betekenis. Zo behoedde zij ons voor belangrijke valkuilen. Het was een genoegen met Pauline samen te werken." August 3, 2012 - Siebold de Boer, Directeur/CEO Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (business partner)

"Pauline is voor ondernemers een echte vraagbaak op juridisch gebied. Niet enkel omdat zij van de hoed en de rand weet in dit vakgebied, maar ook omdat zij op een zeer persoonlijke/rustige wijze invulling geeft aan deze adviserende rol. Het volgen van een workshop bij haar is voor menig ondernemer uitermate zinvol - zeg maar noodzakelijk. Bovendien is Pauline een juriste waar iedereen zich bij op zijn/haar gemak zal voelen." August 7, 2012 - Herman Delwig, Initiatiefnemer Impulsgroep (business partner)